Sociale ontwikkeling kan gezien worden als de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, oftewel de wijze waarop een kind leert om te gaan met anderen en hoe het kind leert om te gaan met de wijze waarop hij of zij door anderen wordt benaderd.

Om sociaal wenselijk gedrag te kunnen vertonen, moet een kind weet hebben van opvattingen, gevoelens, wensen en gedachten bij zichzelf en anderen. De ontwikkeling van de sociale vaardigheden is noodzakelijk voor een kind om zich staande te kunnen houden binnen een sociale context.

Lees verder:

De sociale ontwikkeling is afhankelijk van veel factoren. Allerlei invloeden van buitenaf spelen een rol, de lichamelijke groei en ook bijvoorbeeld de persoonlijkheid van een kind. Persoonlijkheidsontwikkeling is de ontwikkeling van de eigen aard. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in zaken als, doorzettingsvermogen, wil, alertheid en interesse. Bij invloeden van buitenaf moet men denken aan de thuis- en schoolsituatie, het al dan niet hebben van vriendjes en vriendinnetjes en bijvoorbeeld bijzondere levensgebeurtenissen zoals scheiding of overlijden.
 
 
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen